Vietnam Social Sciences, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhà nước Hoa Anh trong lịch sử phong kiến

NGUYỄN VĂN GIÁC

Tóm tắt


Sau đại nạn Vijaya, hai bộ phận lãnh thổ Aryaru (Phú Yên) và Kauthara (Khánh Hòa) hợp thành thuộc quốc Hoa Anh. Lê Thánh Tông đã phong vương cho nguời đứng đầu nước Hoa Anh là Bàn La Trà Duyệt. Sự phản kháng của Bàn La Trà Duyệt là nguyên nhân dẫn đến cuộc chinh phạt lần hai của Lê Thánh Tông. Sau cuộc chinh phạt này, Lê Thánh Tông chính thức lấy Đá Bia làm cột mốc lãnh thổ. Trai Á Ma Phất Am được chỉ định làm phiên vương của nước Hoa Anh trên phần đất Kauthara còn lại; sau đó nhập vào Panduranga và lập nên nhà nước Hậu Champa.

Toàn văn: PDF

Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328